เนื่องด้วยในปัจจุบันการเติบโตของอุตสาหกรรมทั้งขนาดกลางและใหญ่เป็นไปอย่างก้าวกระโดด ผู้ผลิตชั้นนำหลายๆเจ้าต่าง
เสาะแสวงหาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพขนาดใหญ่เพื่อหวังผลผลิตในระดับสูง ซึ่งอาจมีละเลยในการควบคุมคุณภาพของลม
ทาง CDA Tech ผู้เชี่ยวชาญ ด้านระบบลมสะอาดโดยเฉพาะ ขออนุญาตนำเสนอ MTA DryPro
เครื่่องทำลมแห้งที่สามารถตอบโจทย์ระบบที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
MTA DryPro เครื่องทำลมแห้งที่สามารถรองรับปริมาณลมได้ถึง 225 – 760 m3/mซึ่งจุดเด่นหลักของ MTA DryPro มีดังนี้

 

1.ให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดด้วยระบบ Multiple  Compressor  โดยสลับการทำงานของ Compressor

   ตามการใช้งานจริงของปริมาณลมที่เข้ามาเพื่อประหยัดพลังงานได้อีกด้วย

2.ด้วยการออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยเฉพาะจึงหมดปัญหาเรื่องการทำงานเกินประสิทธิภาพ

3.มีระบบแลกเปลี่ยนความร้อนของอุณหภูมิขาเข้าที่สามารถรองรับอุณหภูมิได้ถึง 65 oC  ซึ่่งสามารถลดภาระการทำงานของเครื่องไม่ให้หนักจนเกินไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *