• 662-888-2180-1
  • 662-888-2182
  • จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.

บริษัท ซีด้าเทค (ประเทศไทย) จำกัด

EVERAIR

EVERAIR

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Clean Dry Air system จากประเทศเยอรมนี ที่มีระบบ Compressed air treatment ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยที่สุด โดย EVERAIR มีอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบลมอัดหลายชนิด เช่น Adsorption dryers heat regenerated, Adsorption dryer heatless oil free, Activated carbon tower, Refrigeration dryer, Process filter, Sterile filter, High pressure filter 100/250/400 bar, Cooler with water separator, Condensate drain และ Oil water separator

hear regenerated,fridgedry,air dryer,fridge dryer,purgedry,adsorption dryer,heatless,activated carbon,oil free,Everair,Domnick Hunter,Ultrafilter,Atlas Copco

Adsorption dryers heat regenerated

เครื่องทำลมแห้งแบบใช้เม็ดสารดูดความชื้น (Desiccant air dryer) ของ EVERAIR ออกแบบตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละโรงงาน โดยใช้ค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาคำนวณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเครื่องให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยสามารถทำลมแห้งได้ถึง    -100 OCtd และช่วยเรื่องการประหยัดพลังงานอีกด้วย เนื่องจาก Adsorption ของ EVERAIR มีทั้งระบบใช้ Heater ทำงานร่วมกับ VDS Blower (Zero purge) และ Adsorption ที่ไม่สูญเสียลม และพลังงาน (Zero energy)

fridgedry,air dryer,fridge dryer,purgedry,adsorption dryer,heatless,activated carbon,oil free,Everair,Domnick Hunter,Ultrafilter,Atlas Copco

Adsorption dryer heatless oil free

เครื่องทำลมแห้งแบบใช้เม็ดสารดูดความชื้น และใช้ลมแห้งในกระบวนการกำจัดความชื้น พร้อมถังดักน้ำมัน เพื่อสร้างลมอัดให้ได้ตามมาตรฐาน ISO 8573-1 โดยตัวเครื่องออกแบบให้มีทั้งระบบกรองฝุ่นได้ถึง 0.01 micron, ดักความชื้นได้ถึง – 40 OCtd และดักน้ำมันได้ถึง 0.003 mg/m3

filter,sterile,housing,particle filtration,Everair,Domnick Hunter,Ultrafilter,Atlas Copco

Activated carbon tower

ถังดักน้ำมัน และกลิ่น สามารถดักน้ำมันที่อยู่ในสถานะของเหลว และสถานะไอได้ โดยดักน้ำมันได้ถึง 0.003 mg/m3 ตัวเครื่อง Activated carbon tower จะติดตั้งมาพร้อมกับ filter ขาออก และอุปกรณ์ตรวจสอบปริมาณน้ำมันมาด้วย

filter,sterile,housing,particle filtration,Everair,Domnick Hunter,Ultrafilter,Atlas Copco

Process filter และ Sterile filter

อุปกรณ์กรองลมอัดที่มีประสิทธิภาพในการกรอง และดักเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบลมอัด และสามารถกำจัดเชื้อเหล่านั้นได้โดยวิธีใช้ไอน้ำที่มีความร้อนสูง หรือหม้อนึ่ง (Auto cave) กำจัดเชื้อโรคได้ เนื่องจากทั้ง Housing และ Filter element เป็น Stateless steel จึงเหมาะสมกันทั้งโรงงานผลิต เครื่องดื่ม อาหาร ยา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อีกด้วย

filter,sterile,housing,particle filtration,everclean,Everair,Domnick Hunter,Ultrafilter,Atlas Copco

High pressure filter 100/250/400 bar

อุปกรณ์กรองลมอัดที่สามารถทนแรงดันได้สูงสุด 400 bar ใช้ได้กับ Compressed air และ Industrial gas

drain,timer drain,auto drain,Solinoid valve,Everair,Beko,Domnick Hunter,Donaldson,Ultrafilter,FST,Hankinson,Zander,Atlas Copco

Condensate drain

อุปกรณ์ที่มีความสำคัญในระบบลมอัด มีทั้งระบบระบายน้ำแบบใช้ไฟฟ้า แบบตั้งเวลา และแบบใช้กลไก ควบคุมในการทำงาน

Eversplit,Oil-Water Seprator,Atlas Copco,Everair,Beko,Domnick Hunter,Donaldson,Ultrafilter,FST,Hankinson,Zander

Oil water separator

ถังดักน้ำ Condensate drain เพื่อบำบัด และดัดไขน้ำมัน ของระบบ Compressed air ก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน ISO 14000