บริษัท ซีด้าเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซีด้าเทค (ประเทศไทย) จำกัด
23 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 18/4
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ไทย 10170
662-888-2180-1
6681-802-2300
662-888-2182
presales@cdatech.co.th;salesadmin@cdatech.co.th
-