• 662-888-2180-1
  • 662-888-2182
  • จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.

บริษัท ซีด้าเทค (ประเทศไทย) จำกัด

Sauer Compressors

Sauer Compressors

เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง สามารถสร้างแรงดันได้ถึง 500 bar ระบายความร้องด้วยอากาศ และระบายความร้อนด้วยน้ำ เหมาะกับอุตสาหกรรมที่ใช้ลมอัดแรงดันสูงเป็นพิเศษ เช่น โรงฉีดพลาสติก โรงรีดเหล็ก โรงผลิตสารเคมี โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน เป็นต้น ทั้งนี้ ปั๊มลม Sauer  ก็สามารถสร้างแรงดันให้สำหรับแก๊สอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้เช่น N2 O2 He H2 CH4 เป็นต้น

HAUG oil-free piston compressors

เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง ปราศจากน้ำมันในระบบ เพิ่มความปลอดภัย และคุณภาพให้กับอุตสาหกรรม ตัวเครื่องสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง และสร้างแรงดันได้สูงสุดที่ 450 bar.g เหมาะสำหรับสร้างแรงดันให้กับแก๊สได้มากขึ้น เช่น Synthesis Gases, SF6, Refrigerant gases, Carbon Monoxide CO, Carbon Dioxide CO2 เป็นต้น

Sauer Compressor, ปั๊ม ลม
Sauer Compressor, ปั๊ม ลม
Sauer Compressor, ปั๊ม ลม
Sauer Compressor, ปั๊ม ลม
Sauer Compressor, ปั๊ม ลม
Sauer Compressor, ปั๊ม ลม
Sauer Compressor, ปั๊ม ลม
Sauer Compressor, ปั๊ม ลม
Sauer Compressor, ปั๊ม ลม
Sauer Compressor, ปั๊ม ลม
Sauer Compressor, ปั๊ม ลม