• 662-888-2180-1
  • 662-888-2182
  • จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.

บริษัท ซีด้าเทค (ประเทศไทย) จำกัด

CS Instrument

CS Instrument
CS Instrument, ปั๊ม ลม

เครื่องมือวัดในระบบลมอัด เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ และคุณภาพของระบบลม โดยอุปกรณ์สามารถแบ่งได้หลายประเภทจากการใช้งาน เช่น การตรวจสอบอัตราการไหลของลมอัด และแก๊สในท่อ การตรวจวัดความชื้นที่หลงเหลืออยู่ในระบบ การวัดแรงดันที่อุปกรณ์ต่าง ๆ  และการตรวจสอบหาฝุ่น และน้ำมันในระบบลมอัด เป็นต้น โดยสามารถเลือกใช้ Flow meter, Dewpoint meter, Pressure sensor, Oil-Check, Particle counter ตามความต้องการที่จะทราบค่าในระบบ สามารถแสดงค่าปัจจุบัน หรือบันทึกค่าเก็บไว้เพื่อดูค่าย้อนหลัง และสามารถส่งสัญญาณ Modbus Rs485 เข้าสู่ระบบปฏิบัติการในการ monitoring เช่น SCADA ได้ (CS Instrument Logo)

CS Instrument, ปั๊ม ลม

เครื่องมือวัดอัตราการไหลของ ของไหล ทั้งลมอัด และ แก๊ส ติดตั้งได้ง่าย ทนต่ออุณหภูมิ และความชื้นสูง เหมาะสมกับการติดตั้งเพื่อดูการใช้งานลมอัด ของเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีความสามารถในการแสดงค่าต่าง ๆ ได้เช่น Flow Pressure Temp ในตัวเดียวกัน และมีรุ่นที่สำหรับวัดค่า Free air delivery (FAD) โดยเฉพาะ

เครื่องมือวัดความชื้นในระบบลมอัด และแก๊ส สามารถวัดความชื้นได้ตั้งแต่ -80 ถึง +50 oCtd มีทั้งแบบ Handheld Mobile และ Station สะดวกต่อการใช้งาน เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถต่อ sensor อื่นได้ และสามารถ ส่งสัญญาณได้ทั้ง Modbus Rs485 และ 4 to 20 mA ได้ ที่ทั้งรุ่นที่มีหน้าจอ และไม่มีหน้าจอ

CS Instrument, ปั๊ม ลม
CS Instrument, ปั๊ม ลม

โดยทั่วไปแล้วระบบลมอัดจะต้องอ้างองตามมาตรฐาน ISO 8573-1 ที่จะต้องตรวจสอบทั้งฝุ่น และ น้ำมันที่มีอยู่ในระบบ Cs instrument มีเครื่องมือวัดคุณภาพของลมอัด Oil-Check 400 – เครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันที่หลงเหลืออยู่ในระบบลมอัด และPC 400 – Particle measurement เครื่องมือตรวจสอบปริมาณฝุ่นที่มีอยู่ในระบบลมอัด

เครื่องมือตรวจหาลมรั่วในระบบลมอัด และแก๊ส โดยใช้ Ultrasonic ในการหาการรั่วไหล และส่งสัญญาณจาก กล้องสามารถคำนวณปริมาณลมอัดที่สูญเสีย และคำนวณออกมาเป็นค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสามารถทำ Report เพื่อบันทึกค่าเก็บไว้ด้วย

CS Instrument, ปั๊ม ลม