RENNER Air compressor ( ปั้มลม เรนเนอร์ ) 

 

 

 

                       

 

เครื่องอัดอากาศ เรนเนอร์ (RENNER Air compressor)

              ปั๊มลม เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน สามารถทำ แรงดัน ได้สูงสุดถึง 20 bar ในหัวสกรูชุดเดียว
ซึ่งใช้การผลิตและประกอบทั้งหมด ในโรงงานเยอรมนี100%
  นับว่าเป็นผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย ที่ยังคงกระบวนการผลิตภายในเยอรมนี
จึงทำให้มีความเชื่อถือ มั่นใจในคุณภาพ ได้อย่างแน่นอน
ทาง บริษัท ซีด้าเทค ได้รับการแต่งตั้ง จากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจัดจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

 

ปั๊มลม                

Renner RS

 Renner Screw compressors - oil injected
  3.0 to 355.0 kW  
7.5 to 15 bar

RENNER RS-C

 Renner Screw compressor Compact
 3,0 to 22 kW
 7.5 and 10 bar
 Renner RSD

 Renner Screw compressors on horizontal compressed air vessels
 3 to 15 kW 7.5 to 15 bar

 Renner RSF

 Renner screw compressor with integrated frequency control from 4 to 160 kw

 Renner Scroll line compressor

   100% oil-free compressed air Output: 1.5 to 22.0 kW
  8 - 10 bar   

    Renner Directed Driven

Renner Screw compressors 
from
 90 to 355 KW.